Een vraag stellen, wat kan daar nou moeilijk aan zijn? Je zegt iets met een vraagteken erachter en vervolgens kijk je de ander verwachtingsvol aan… Appeltje eitje, toch?

Niet dus

Omdat ik vaak professionals mag observeren tijdens trainingen Motiverende gespreksvoering en on-the-job coaching kan ik vertellen dat er bij het stellen van vragen van alles misgaat, alle goede bedoelingen ten spijt. En dat is jammer want het stellen van goede vragen is een van de krachtigste verandertools die we hebben als hulpverlener of coach. (Overigens gaat er óók van alles mis bij de manier waarop men luistert naar het antwoord. Daarover meer in een volgend blog, dit wordt namelijk een serie).

Ik zal je, behalve wat er vaak misgaat, natuurlijk ook vertellen wat je hiervoor in de plaats kunt doen. Tenminste, als je op een bewezen effectieve én plezierige manier mensen wilt helpen om hun (gewoonte) gedrag te veranderen.

Hierbij ga ik trouwens uit van twee vooronderstellingen

A. Mensen veranderen eerder door wat ze zichzelf horen zeggen, dan door wat ze anderen horen zeggen.

B. Het menselijke brein is een zoekmachine: zoekt en gij zult vinden (alleen duurt het soms even). Dit geldt net zo goed voor redenen om te veranderen als voor redenen om niet te veranderen. Ook geldt het even sterk voor zaken die het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) versterken als verzwakken.

Het is dus nogal belangrijk welk soort vragen je stelt en hoe je ze stelt

Oké, wat gaat er dan allemaal mis? Hier komen ze en om wat context te bieden nemen we als voorbeeld-cliënt iemand die rookt en die overweegt om daarmee te stoppen.

1. Je stelt te veel gesloten vragen.

‘Rook je veel? Ben je al eerder gestopt? Heb je al geprobeerd om nicotinepleiters te plakken? Of zo’n e-cigaret?’

Als een vraag met een werkwoord begint weet je zeker dat het een gesloten vraag wordt. De enige twee mogelijke antwoorden zijn dan ‘ja’ of ‘nee’. Dit zijn nu niet bepaald de vragen waar mensen nog dagen over nadenken als ware het een Koan. Bovendien suggereren gesloten vragen dat jij de expert bent en de ander dus niet. Ook niet over zijn eigen leven. En dat maakt afhankelijk. ‘Kom maar door met dat advies dat ik toch niet op ga volgen…’

Tip: stel 2 x zo veel open als gesloten vragen en zet de ander echt aan het denken.

Enkele effectieve vragen aan onze roker: ‘Welke redenen heb je om te stoppen? Waarom is dat belangrijk voor je? Wat zou je kunnen helpen om te stoppen? Hoe zou de kans van slagen het grootst worden?’

Met deze vragen is de kans op verandertaal vele malen groter!

2. Je stelt een ‘verknoeide’ open vraag

‘Wat betekent roken voor jou? Helpt het je om te ontspannen?’

Jammer.

De eerste vraag is prima. De tweede verknoeit ‘m. Mensen zullen altijd de makkelijkste vraag beantwoorden en de tweede is nu eenmaal veel makkelijker te beantwoorden dan de eerste.

Tip: als je een goede vraag stelt en je krijgt niet meteen antwoord, wacht dan even. De ander is aan het nadenken.. precies wat je wilt, toch?

3. Je wacht te kort op het antwoord

Hoe beter je vraag is, hoe méér er gebeurt bij de ander en hoe langer deze na moet denken… Vaak hoor ik een prachtige vraag en als er dan niet meteen een antwoord komt, gaat de vragensteller ‘helpen’. Is het soms dit of dat? Dan wordt het opeens een multiple-choice vraag…  Jammer.

Tip: Als je een goede vraag hebt gesteld en je wordt ongeduldig, haal dan even wat dieper adem en zoek de leuning van je stoel op. De meeste mensen gaan binnen 7 seconden praten!

(Een geweldige mentor die ik had toen ik net reclasseringswerker werd zei vaak: eigenlijk zou elke hulpverlener pijp moeten roken. Dan kun je prachtige vragen stellen en je vervolgens rustig met je pijp bemoeien in afwachting van het antwoord… Ik rook geen pijp, maar ben dit nooit vergeten.)

4. Je geeft zelf het antwoord

Het kan nog erger. Mensen met weinig geduld vinden het vaak lastig om een flinke stilte te laten vallen. Een manier om die stilte op te vullen is: zelf het antwoord geven. Een cliënt die zich er makkelijk van af wil maken hoeft dan alleen nog maar te zeggen: ‘ja, zo zit het’.

‘Vind je het vervelend dat je als roker tegenwoordig nergens meer welkom bent? Ja, zeker hè!’

Tip: laat de ander het denkwerk doen, anders verandert er niets!

5. Je stelt een ‘stapel-vraag’

Hiermee bedoel ik dat je meerdere vragen achter elkaar stelt. Het kan zomaar zijn dat daar hele goede vragen tussen zitten. En welke denk je dat de cliënt beantwoord? De makkelijkste natuurlijk. Of de laatste. Maar meestal is dat niet de beste….

Een mooi ‘fout’ voorbeeld hiervan zie je in de video ‘Zonde van de zendtijd Martine Tanghe blijven vragen stellen’ (Titel even invoeren in Youtube).

6. Je stelt wollige vragen

Soms stellen mensen vragen die zo ongelooflijk lang zijn dat alleen de vragensteller snapt wat-ie bedoelt. Op vage vragen krijg je een vaag antwoord.

Tip: stel een korte en bondige vraag, leg ‘m denkbeeldig op het bordje van de ander en wacht…

7. Je stelt überhaupt geen vragen

Sommige mensen stappen onmiddellijk in de ‘verbeter-reflex’ zodra ze oog in oog staan met iemand met een probleem. Ze gaan overtuigen, adviseren, ongevraagde oplossingen aandragen, beleren, waarschuwen, etc.. Helaas vertel je dan zelden iets wat de ander nog niet gehoord of zelf bedacht heeft. Bovendien is de kans groot dat de ander zich gaat verdedigen en zichzelf van verandering weg praat…

Tip: wees oprecht nieuwsgierig naar de visie en beleving van de ander en vraag hier naar.

8. Je stelt een vraag ‘de verkeerde kant op’

Je cliënt laat weten dat veranderen nog niet zo makkelijk is. En jij vraagt ‘Waarom lukt het je dan niet?’ Dit lijkt een logische vraag, maar hij is niet empowerend. Iemand gaat je namelijk vertellen waarom het niet lukt… En ter plekke zakt de moed jullie beiden in de schoenen… Vraag liever: ‘Hoe zou het kunnen lukken als je zou besluiten om te stoppen?’

Hetzelfde geldt voor redenen om te veranderen. Op de vraag ‘Waarom stop je niet gewoon?’ zal iemand je haarfijn uitleggen waarom stoppen nog niet zo eenvoudig is. Vraag liever: ‘Wat maakt dat je overweegt om te stoppen?’

9. Je stelt vragen met een verborgen agenda

‘Weet je hoeveel groter de kans op longkanker wordt als je dagelijks rookt?’ Eigenlijk wil je de ander waarschuwen. Tip: Vraag liever wat de ander al weet en nog wil weten over de risico’s van dagelijks roken.

‘Denk je niet dat je hier later spijt van krijgt?’ Je wilt dat de ander nadenkt over gezondheid op de lange termijn. Tip: vraag hier gewoon naar: ‘Hoe belangrijk is je gezondheid op de lange termijn voor je?’

10. Je stelt alléén maar vragen

Mooi, je toont interesse, maar er zijn nog méér gesprekstechnieken! Wat dacht je van reflectief luisteren? Dit zou je het ‘Zwitserse zakmes onder de gesprekstechnieken’ kunnen noemen omdat je er heel veel kanten mee uit kunt. Kort gezegd komt het neer op wat Stephen Covey al zei; ‘Probeer eerst de ander te begrijpen, voordat je zelf begrepen wilt worden’.

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

Foto-verantwoording: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fefifa_with_red_glasses.jpg

Laatst probeerde ik mijn zoon van 7 uit te leggen wat een groei-mindset is.

Nu hij leert rekenen en schrijven ontdekt hij dat hij ook wel eens een fout maakt en soms zit dat hem behoorlijk dwars.

Het verhaal dat ik hem vertelde ging zo.

Alle kinderen en grote mensen maken fouten, maar sommige mensen worden blij als ze een fout maken, omdat ze dan iets geleerd hebben.

En als deze mensen een tekening willen maken, dan maken ze die gewoon. En als de tekening nog niet helemaal goed is, dan gummen ze het gewoon uit en daarna maken ze de tekening nog mooier.

En hetzelfde doen ze met rekenen, schrijven of zingen of dansen. En daardoor leren ze heel snel.

Dit zijn de blije foutenmakers.

Er zijn ook mensen die alles heel goed willen doen en die bang zijn om fouten te maken en daarom bijna niks durven te tekenen of te schrijven of te zingen of te dansen. En daardoor leren ze minder snel.

Dit zijn de bange foutenmakers.

Na afloop vroeg ik hem wat voor foutenmaker hij wilde zijn.

Zijn antwoord: ‘domme vraag pap, een blije natuurlijk!’

Tot zover ons fijne vader-zoon moment. En nu over naar jou: wat voor foutenmaker wil jij zijn?

Als je antwoord ‘blije’ is, lees dan vooral verder.

Het heeft alles te maken met je mindset en daar zijn er twee van.

Heb je een fixed mindset, dan ben je een ‘bange fouten maker’. Je gelooft dat talenten en vermogens min of meer vastliggen en je bent vooral uit op het bewijzen van je talenten en het verbergen van je tekortkomingen. Feedback hoor je liever niet en aan oefenen heb je een broertje dood. Bij tegenslag geef je eerder op en succes van anderen maakt je vooral jaloers.

Als blije foutenmaker heb je een groeimindset: je gelooft dat je als mens kunt groeien door uitdagingen aan te gaan, door te experimenteren, door te leren van ‘fouten’, door open te staan voor feedback en door dingen bewust en met volharding te oefenen. Bij tegenslag zet je door en succes van anderen zie je als voorbeeld.

Natuurlijk is de werkelijkheid niet zo zwart-wit als ik nu schets. Veel mensen hebben een beetje van beide.

En juist daarom kan bijna iedereen zijn groei-mindset vergroten.

Met name Carol Dweck van Stanford University heeft hier (ruim 20 jaar) onderzoek naar gedaan en de implicaties van haar onderzoek zijn verstrekkend, zeker ook voor trainers en coaches.

Het goede nieuws is namelijk dat iedereen een groei-mindset kan ontwikkelen en dat je ze daar als trainer of coach bij kunt helpen. Een workshop van 1,5 uur heeft al meetbaar effect, zo is aangetoond in onderzoek bij groepen managers.

In onze jaartraining zit daarom altijd zo’n workshop, meteen op dag 1. En vanaf dat moment mag je fouten maken, hoe meer hoe beter.

Maar dit filmpje (2′) gaat zeker ook helpen:

Overigens werkt de groeimindset op 3 nivo’s:

 1. Je overtuigingen over je eigen leervermogen bepaalt je groeimogelijkheden.
 2. Je overtuigingen over het leervermogen van je cliënt bepaalt deels de uitkomsten van je training of coaching. Hoe meer geloof en vertrouwen in het leervermogen van je clienten, hoe beter de uitkomsten.
 3. De manier waarop je feedback geeft is ook zeer bepalend. Zo roepen bijvoorbeeld eigenschaps-complimenten (Wat ben jij creatief!) een fixed mindset op, terwijl proces-complimenten (Wat heb je dat creatief aangepakt!) een groei-mindset oproepen. Het mooie van oplossingsgericht coachen is dat dit al van nature een sterk appèl doet op de groeimindset van je clienten.

En stel je nu eens voor dat niet alleen jij & ik een groei-mindset hadden, maar… dat het onderdeel wordt van de cultuur op scholen, universiteiten, bedrijven, ministeries, landen…

Afijn, laten we beginnen bij ons zelf en laten we blije foutenmakers worden en zo anderen aansteken.

Tot slot wat oosterse wijsheid

De Dalai Lama zei het kort en bondig: If you lose, don’t lose the lesson!

Een zenmeester zei eens tegen een leerling: je bent perfect zoals je bent… en er is ruimte voor verbetering.

En een bekend judo-gezegde luidt: het maakt niet uit hoe vaak je valt. Het gaat er om hoe vaak je opstaat.

Dus: onderneem waar je van droomt, maak fouten, experimenteer, leer en houd vol!

 

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

 

 

Soms ontdekt de wetenschap dingen die de Ouden en de Wijzen al lang wisten. Onderstaande citaten zijn van alle tijden en worden toch vaak gebruikt om moderne evidence-based methoden te onderbouwen. Voor jou en mijn gemak heb ik ze als volgt bij elkaar gezet: 5 methoden x 5 citaten. Ik heb ze alleen onvertaald gelaten als het Nederlands ontoereikend was om de nuance te vatten.

Motiverende gespreksvoering:

Maya Angelou

Ik heb geleerd dat mensen vergeten wat je hebt gezegd of gedaan, maar ze zullen nooit vergeten welk gevoel je ze gegeven hebt

Blaise Pascal

Mensen veranderen eerder door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd

Wolfgang Goethe

Als je iemand behandelt zoals hij is, dan zal hij blijven zoals hij is.
Als je iemand behandelt alsof hij was wat hij zou kunnen zijn, dan wordt hij zoals hij zou kunnen zijn…

Rumi

Ergens voorbij goed en kwaad ligt een veld… daar wil ik je graag ontmoeten

Martin Buber

Ik heb het recht niet om iemand anders te willen veranderen als ik zelf niet bereid ben om te veranderen

 

Oplossingsgericht coachen:

Yvonne Dolan

‘The questions we ask shape the answers we get…’

Steve de Shazer

Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen

Insoo Kim Berg

Werk met het antwoord dat je krijgt

Steve de Shazer

Be patient. You never know when the change is going to happen

Rita Baely

Start wherever you are and start small

 

ACT:

Franciscus van Assisi

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen; geef me de sereniteit om te accepteren wat ik niet kan veranderen en geef me de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Buddha

Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze

Oosters gezegde

Als je ertegen vecht, vecht het terug. Als je ervoor vlucht, komt het je achterna. En als je het laat zijn, kan het ook weer gaan.

ACT-gezegde

Geen beter kompas voor het leven dan je eigen hart

Thich Nhat Hahn:

Het mooiste geschenk dat we een ander kunnen geven is onze aanwezigheid. Als we onze geliefden met Mindfulness omarmen, bloeien ze op

 

Positieve psychologie:

Martin Seligman

Positieve psychologie vraagt vooral een verandering in focus van ‘het slechtste repareren’ naar ‘het beste creëren

Donald ‘o Clifton

Shine the light on what’s right

Friedrich Nietzsche

Dat wat me niet ombrengt, maakt me sterker.

Onbekend

Het is makkelijker om van een 7 een 9 te maken, dan van een 4 een 6.

Art Buchwald

The best things in life aren’t things

 

Mindfulness

Jon Kabat-Zinn

Loslaten van geluk-als-doel kan er voor zorgen dat het geluk vanzelf komt

Thich Nhat Hanh

Als je niet je aandacht oefent, oefen je je achteloosheid

David Dewulf

Het is aandacht die kleur geeft aan bloemen, geur aan het vers gemaaide gras, gezang van de vogels en smaak aan de wijn.

James Oppenheim

De dwaze mens zoekt geluk in de verte, de wijze mens laat het groeien onder zijn voeten.

Pema Chödrön

Als we leren ons hart te openen, kan zelfs degene die ons irriteert, onze leraar worden.

 

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

 

 

Wil jij graag iets veranderen?

Je leven, bijvoorbeeld.

Of dat van anderen.

Als je dat een eitje vindt, dan heb je wel iets beters te doen dan deze blog lezen. Tegen jou zeg ik: doe vooral je ding en geniet ervan.

Maar als het niet altijd gaat zoals je wil, dan wil jij misschien wel beter worden in veranderen. Of anderen helpen dat te worden.

Voor jou volgen hier enkele inzichten over verandering. Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Waarom ik hierover schrijf? Ik heb alle 5 de vergissingen vaak gemaakt. Maar sinds ik me bezighoud met ACT, Motiverende gespreksvoering en Oplossingsgericht werken snap ik steeds beter hoe mensen effectief kunnen veranderen.

Daar heb ik veel profijt van en dat gun ik jou ook.

Vergissing 1: Verandering is bijzonder

Verandering is helemaal niet bijzonder… Het is juist het normaalste wat er bestaat!

Heb je weleens goed naar een boom gekeken?

Ken jij een levende persoon die niet ouder wordt (en wijzer, al is het maar een beetje)?

En wat dacht je van de aarde? Laat ik maar niet beginnen over het klimaat.

De sterren dan? De grote beer blijft toch op zijn plek? Geloof het of niet: zelfs het universum dijt heel snel uit.

Kortom: relax… ook jij zult veranderen, of je wilt of niet.

Misschien gaat het je niet snel genoeg, of niet de kant op die je in gedachten had. En dat is soms heel pijnlijk.

Wat ik iedereen gun is: vertrouwen in het leven en de lessen die als vanzelf op je pad komen. Misschien is dat wel precies wat je nodig hebt? In elk geval heb je daar geen coach, cursus of zelfhulpboek voor nodig. Het leven regelt het voor je.

Het goede nieuws is: dat vertrouwen kun je ontwikkelen en als je met mensen werkt kun je hen helpen dat te ontwikkelen.

Persoonlijk vind ik de Positieve Psychologie en Mindfulness daarbij heel behulpzaam.

Vergissing 2: Verandering vindt drastisch plaats

Oké, ik geef toe: de bliksem kan inslaan… er kan plotseling een aardbeving plaatsvinden… en ook jij kunt plotseling… vul zelf maar in.

Maar de meeste veranderingen gaan geleidelijk. Net als de seizoenen. Niemand valt in één keer 20 kilo af. Of wordt in één keer super-assertief. Of is zomaar opeens totaal immuun voor stress…

En toch.. in onze fantasie denken we vaak dat het zo werkt. “op één januari ga ik alles anders doen”

Yeah right!

Dus als je actief wilt bijdragen aan de verandering die toch al plaatsvindt…

Begin gewoon klein.

Dan gebeurt er tenminste wat. Vanavond nog… gewoon één klein stapje in de goed richting. Dat geeft moed en smaakt naar meer.

En als het mis gaat? Ach, het was maar een heel klein stapje. De schade is te overzien.

Nummer 3: Inzicht garandeert actie…

Ik zie het vaak bij cliënten: “eerst wil ik me zelf helemaal snappen en dán zal ik de wereld eens laten zien wat ik allemaal in mijn mars heb!”

Heel begrijpelijk dat je zo denkt, maar wat is het resultaat?

Ik zeg niet dat inzicht nutteloos is. Het garandeert alleen geen actie.

Andersom is echter een heel ander verhaal…

Actie garandeert inzicht!

Weleens iets geleerd door het gewoon maar te gaan doen? Fietsen, je 1e baan, kinderen krijgen?

Wow, wat heb ik veel geleerd van ‘getrouwd zijn’ en ‘kinderen hebben’. Ik zeg niet dat alle lessen leuk waren… maar leerzaam was het wel. Nog steeds trouwens.

Ondernemer worden… ook zo iets… super leerzaam! … (en leuk).

Vergissing 4: De ander moet veranderen

Een van mijn persoonlijke favorieten. Vooral mijn vrouw en kinderen wil ik graag anders zien. En mijn ouders natuurlijk. Het liefst met terugwerkende kracht.

Want met mij is niks mis. Ik heb de beste intenties en bovendien heb ik gewoon gelijk.

Ook als ik er een potje van maak.

Kun je iets super-spiritueels hebben? Hou je vast:

Begin met geven wat je zelf graag zou willen ontvangen.

Liefde, aandacht, verzorging, ruimte, een luisterend oor.

Gandhi zei het mooi: ‘Be the change, you wish to see in this world’

Natuurlijk vergeet ik dit ook weer heel vaak. Maar elke keer dat ik een helder moment heb en dit doe merk ik weer dat het helpt om uit de klaagmodus te stappen en andere resultaten te krijgen.

Nummer 5: De wereld moet veranderen.

Deze heb je in twee versies.

Versie 1: de wereld is onrechtvaardig, verdorven en slecht. Waarom doet niemand iets? Het is een schandaal!

Lieverd, jou verwijs ik graag door naar vergissing Nummer 4

En dan de Idealistische versie: ík ga de wereld verbeteren, het liefst vanavond nog en desnoods in mijn eentje. Had ik zelf veel last van tijdens mijn studie. Tot ik er lichtelijk depri van werd.

Mocht je deze herkennen, zie dan vergissing nummer 2.

Tot slot heb ik nog een mooie metafoor voor je uit een oude wijsheidstraditie (welke dat ben ik vergeten). Hier komt-ie:

“Als je tere voeten hebt en je vind de wereld te ruw, dan kun je de hele wereld met leer bedekken.

Of je bedekt alleen je voetzolen. En het leer dat je over houdt, dat geef je weg”

Ik wens je veel plezier met veranderen. Geniet ervan.

En als jij nog meer Vergissingen of inzichten over Veranderen kent: deel ze alsjeblieft hieronder, dan worden we met zijn allen beter in veranderen!

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

Je wilt graag mensen helpen. Daarvoor ben je immers de hulpverlening, (gezondheids)zorg, of het onderwijs ingegaan. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is zelfs een heel mooie ambitie.

Alleen werkt helpen soms averechts…

Vooral op de motivatie.

In MGV-termen heet dat ‘de verbeterreflex’ en het werkt heel simpel: zodra er een cliënt voor je staat waar iets ‘mis’ mee is, dan willen we die cliënt ‘repareren’, liefst zo snel mogelijk. Net zo als een automonteur met een kapotte auto.
Nogmaals: aan je goede intentie ligt het niet.

Maar een mens is nu eenmaal geen kapotte auto…

Als we de rollen even omdraaien, dan snap je het meteen. Stel je zit met een lastige gewoonte. Iets ongezonds of zo. Of iets dat je veel geld kost. Drinken, roken, overwerken of gokken, bijvoorbeeld (Ik zeg: ‘stel’! Jij hebt natuurlijk geen lastige gewoontes)

En stel het is iets waar je maar niet van af komt. Het is niet gisteren ontstaan, dus je hebt er al veel over nagedacht en met mensen over gesproken. Je kent alle pro’s en con’s. Je weet nog niet eens of je er wel mee wilt stoppen. En of je dat wel zou kunnen. Best wel een eng idee. Maar eerlijk is eerlijk: je hebt er wel last van en je maakt je zorgen.

En op de een of andere manier beland je bij een hulpverlener die jou gaat proberen te helpen.

Die kijkt wat geschrokken en zegt dat je vandaag nog moet stoppen, anders gaat het van kwaad tot erger. Hij of zij weet ook al hoe. En begint meteen allerlei ongevraagde adviezen en oplossingen aan te dragen. Dingen die helemaal niet bij jou passen. Je kunt vanavond nog naar een gespreksgroep. Eigenlijk is het ook wel wat onverantwoordelijk. Hoe heb je het toch zo ver kunnen laten komen? Deden je ouders het soms ook?

Wat voel en denk je in zo’n situatie? En: wat zeg je? Waarschijnlijk iets dat begint met: ‘Ja, maar…’ Dit is natuurlijk reden voor de hulpverlener om met hernieuwde energie de strijd aan te binden met jouw ‘weerstand’.
Sta je al in de startblokken om je gewoonte aan te pakken? Persoonlijk zou ik om een andere hulpverlener vragen.

Waarom werkt dit niet? De hulpverlener bedoelt het toch goed?

Ongetwijfeld, maar voel je je ook gehoord, gezien en begrepen? Wordt je autonomie gerespecteerd en ondersteund? Wordt er effectief met je samengewerkt? Krijg je tijd om deze nieuwe info even op je in te laten werken? 4 x nee, vervelend, hè!
Wees gerust: het is menselijk. Ik deed het zelf vroeger ook. Toen ik net bij de reclassering werkte heb ik wat af ‘verbeterd’. Het resultaat: ik werd er heel erg moe van.
Misschien denk je nu: ‘moet ik de ander het dan maar zelf uit laten zoeken?’ Nee, natuurlijk niet.

Maar begin eens met Luisteren (ja, met een hoofdletter).

Vraag wat de ander al weet. Waar hij of zij al over heeft nagedacht. Onderzoek samen de doelen, waarden, beweegredenen én angsten van je cliënt. Vraag even toestemming voor je met advies komt. Bied opties aan.

En als je ook maar iets hoort dat vóór verandering pleit, dan spits je je oren. Je vraagt door, moedigt aan en reflecteert. Je ziet je cliënt groeien. Soms in één gesprek, soms in tien.
Het heet motiverende gespreksvoering en is fijner voor jou, fijner voor je cliënt en fijner voor de maatschappij. En wetenschappelijk onderbouwd. Dat noem ik nou een Win-Win-Win.

Leo Buscaglia schreef er een mooi gedicht over

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia, psycholoog (1924-1998).

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

‘Je moet de goede zaadjes voeden’, zegt mijn Zen-leraar Thich Nhat Hanh regelmatig. ‘Mooie metafoor’ denk ik telkens, als ik zijn woorden hoor of lees, ‘maar hoe doe je dat?’ Enkele weken terug was ik op een lezing van Rick Hanson, ter promotie van zijn nieuwe boek ‘geheugen voor geluk’. Daar vond ik niet alleen antwoord op mijn vraag, maar ik ontdekte tevens hoe je – al genietend – je brein ten positieve kunt veranderen… wie wil dat nu niet? In deze blog zal ik de essentie van zijn visie samenvatten, zodat je er direct mee aan de slag kunt – mocht je dat willen…

From state to trait

Hanson weet waarover hij het heeft: als neuro-psycholoog en ervaren meditatie-leraar is hij gefascineerd door de ontmoeting van brein-wetenschap en contemplatieve wijsheid en richtte hier een instituut voor op. Zijn presentatie was trouwens ook aansprekend: bescheiden, met humor en overduidelijk een drive om deze wereld tot een mooiere plek te maken. Hij vat zijn visie samen in 4 woorden: ‘From state to trait’. Wat hij hiermee bedoelt is dat de gemoedstoestanden (states) waarin wij ons herhaaldelijk bevinden, langzaam maar zeker karaktertrekken worden (traits). Ons brein is immers plastisch: het maakt voortdurend nieuwe verbindingen aan. En omdat wij mensen geneigd zijn bepaalde activiteiten voortdurend te herhalen, ontstaan er als het ware ‘gebaande paden’ in ons brein. Sommige paden hebben we zo vaak gelopen dat ons brein er niet over twijfelt een andere afslag te nemen. Een andere bekende neuro-wetenschapper zei dat zo: ‘neurons that fire together, wire together’. Het goede nieuws hierbij is dat wij op elk moment van ons leven nieuwe keuzes kunnen maken en nieuwe (heilzame) gewoontes kunnen ontwikkelen.

De tom-tom van je brein

Onderzoek heeft dit overtuigend aangetoond: in de tijd vóór de Tom-Tom moesten Londense taxi-chauffeurs ongelofelijk veel straten uit hun hoofd kennen. Zelfs oudere chauffeurs bleken na enige tijd een vergrote hippocampus (de tom-tom van ons brein) te hebben. Bij mensen die gaan jongleren neemt na drie maanden het motorische deel in hun brein in omvang toe. Als ze stoppen neemt het ook weer af. Bij mensen die een 8-weekse mindfulness-training hebben gevolgd bleken delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor ons geheugen, leervermogen, emotie-regulatie, zelfbewustzijn en perspectief name duidelijk te zijn toegenomen.

HEAL je brein

Oké, terug naar Hanson: hij stelt dus dat als je heel veel tijd besteedt aan gestressd bezig zijn. ontevreden zijn, depressief zijn, je vanzelf een gestressed, ontevreden, of depressief brein ontwikkelt. Hoe kunnen we dit proces nu ten goede keren? Wel, door de goede zaadjes te voeden! Dit kun je doen door de kleine, prettige momenten die ieder mens wel heeft, écht te koesteren, te proeven, kortom: de tijd nemen om er echt van te genieten. Preciezer legt hij het uit in 4 stappen, samengevat in het acroniem: H.E.A.L.
1. Have a positive experience: wees je bewust van positieve, prettige ervaringen als je die spontaan hebt, óf zoek ze actief op: nodig vrienden uit; ga naar buiten; beweeg; doe yoga. Gemoedstoestanden die je zou kunnen gebruiken of opzoeken zijn: dankbaarheid, tevredenheid, verbondenheid, geborgenheid, innerlijke vrede, rust, etc.
2. Enrich it: zoom echt in op die ervaring; betrek al je zintuigen erbij; maak het zo rijk mogelijk.
3. Absorb it: gun jezelf even de tijd om stil te staan bij wat je ervaart en er intens van te genieten; proef het moment en laat het echt binnenkomen; ontspan in de ervaring.
4. Link to negative material (optioneel): als je meer ervaren raakt kun je zelfs dit soort positieve momenten gaan koppelen aan negatieve ervaringen uit het verleden, zodat er een nieuwe associatie ontstaat. Bouw echter eerst wat ervaring op met stap 1 t/m 3.

Ik heb er zelf enige weken mee geoefend en het is wonderlijk om te merken dat bovengenoemde stappen helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Ondanks dat ik al jaren mediteer en mezelf mindfulness-trainer mag noemen, ontdekte ik dat in de hectiek van alledag ik maar al te makkelijk vergeet stil te staan bij de prettige momenten. Het leuke is dat zo’n 10 seconden al genoeg zijn om iets binnen te laten komen en nieuwe verbindingen in het brein te laten ontstaan.

Effectiviteit van therapie

Hanson noemt dit het ‘installeren’ van de ervaring, bijna alsof hij het heeft over downloaden van nieuwe software op je computer. Tenslotte legt hij een ontzettend interessant verband met de effectiviteit van therapie. Hij vertelt dat de effectiviteit van therapie de afgelopen 30 jaar nauwelijks is toegenomen. Zijn verklaring hiervoor is dat we wel goed zijn geworden in het oproepen van allerlei positieve ervaringen en gemoedstoestanden bij mensen, maar dat we vergeten zijn te leren hoe ze deze kunnen ‘installeren’, oftewel blijvend kunnen vastleggen in hun brein. Hij verwacht dat we hier de komende tijd grote verbeteringen mee kunnen realiseren. Ik hoop van harte dat hij gelijk heeft!

Kortom: zit je straks op een terrasje in goed gezelschap en vragen je vrienden waarom je zo glazig zit te glimlachen, dan zeg je gewoon dat je je brein even aan het ‘resetten’ bent! Have a nice summer!

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

Train je weleens in gedwongen kader? (Reclassering, Jeugdzorg, verslavingszorg) Wil je weten hoe je weerstand in groepen kunt voorkomen en ‘genezen’? En hoe je zorgt dat iedereen tot zijn of haar recht komt? Dan is dit artikel interessant voor je. Overigens ga ik dit keer voor het gemak uit van basis-kennis van MI (anders zou het een heel lang artikel worden). Als MI nog nieuw voor je is, verwijs ik je graag naar ons gratis e-book.

Het toetje van het ICMI

Onlangs was ik in Amsterdam op het ICMI, oftewel the International Conference on Motivational Interviewing. Allerlei gerenommeerde wetenschappers, waaronder MI-grondlegger Bill Miller (de man met de baard op de foto, op het punt om in te stappen in de rondvaartboot), Terry Moyers (bekend onderzoekster, de vrouw op de foto) presenteerden de nieuwste inzichten op het gebied van Motiverende gespreksvoering… hoewel soms taaie kost, was het ook zeer inspirerend om te zien dat men over de hele wereld met dezelfde bevlogenheid en MI-spirit werkt aan blijvende gedragsverandering bij allerlei doelgroepen.

Het congres was goed, maar het ‘toetje’ was nog beter! Na afloop werd er namelijk een workshop (georganiseerd door MINT-ned) verzorgd door Chris Wagner (linksonder op de foto) en Karen Ingersol, auteurs van het boek: MI in groups. Wat zij presenteerden is eigenlijk essentiële kennis voor elke trainer en zeker voor elke trainer die in gedwongen kader werkt, of anderszins weleens te maken krijgt met ‘weerstand’ (overigens een achterhaalde term, daarover meer in een volgend blog).

De workshop kort samengevat

MI bij groepen legt de nadruk op het betrekken van de gehele groep en het rechtvaardig verdelen van ieders spreektijd. Te lange 1op1tjes tussen trainer en deelnemer worden zoveel mogelijk voorkomen. Ook ligt de nadruk meer op positieve doelen, mogelijkheden, wederzijdse betrokkenheid, dan op ‘praten over problemen’. Problemen kun je het beste zien als ‘obstakels die je kunt overwinnen’ of als een context voor doelstellingen . Het verleden wordt vooral gezien als bron van kracht en ‘geleerde lessen’. Interessant is dat MI in groepen dicht aanligt tegen de oplossingsgerichte benadering. Chris Wagner zegt hierover: In groepswerk is het bouwen van hoop misschien wel belangrijker dan het oplossen van ambivalentie. Overigens zegt onderzoek dat verandertaal van één persoon in de groep de kans op verandering van álle groepsleden groter maakt.

Ook bij MI in groepen kun je vier processen herkennen:

1e Proces: Engageren

Uiteraard is er veel aandacht voor het creëren van een positief en veilig leerklimaat. Immers waarom zou je weerstandsgedrag vertonen als je je enerzijds veilig voelt en respectvol bejegend wordt en anderzijds het gevoel hebt dat de trainer weet waar-ie het over heeft en echt de leiding heeft. Dan rest hooguit de optie dat het onderwerp je niet interesseert / niet nuttig lijkt of dat je boos bent dat je verplicht moet deelnemen. In dat kader is het interessant om te weten dat MI het effectiefst blijkt bij mensen die aanvankelijk boos zijn dat zij aan een behandeling of training moeten deelnemen en vervolgens – tot hun verrassing – met empathie en ruimte voor de eigen autonomie bejegend worden. De MI-basishouding werkt onmiddellijk ontwapenend.

Als het om engageren (i.e. betrekken, de relatie bouwen) gaat, dan is een goed begin echt het halve werk. Zorg bijvoorbeeld vooraf voor “problem-free talk”, dat wil zeggen: laat deelnemers vertellen over positieve zaken die hen bezighouden. Iets wat veel trainers die in gedwongen kader werken (DJI; reclassering; jeugdzorg) al prima doen is het maken van groepsafspraken waarbij je de deelnemers zoveel mogelijk betrekt. Een groepsafspraak die echter vaak vergeten wordt is de volgende: “Hoe gaan we om met mensen in de groep die weinig praten en mensen die juist heel veel praten? Wat vinden jullie hierin rechtvaardig?”. Hierdoor maak je de gehele groep verantwoordelijk voor de verdeling van de spreektijd.

Spreektijd van de trainer: het advies is dat de trainer max 20% van de tijd aan het woord is en de deelnemers dus de rest van de tijd. Hoewel deze verhouding misschien niet bij elke training mogelijk is, geldt in elk geval het adagium: Better be a Guide on the Side, then a Sage on the Stage…

2e proces: focussen

Ook en juist bij groepen is het belang van focussen groot. Dit vraagt een effectieve inzet van de verschillende gespreksvaardigheden. Hier volgen wat tips over hoe je met name reflecties effectief kunt inzetten:

Bij groepswerk kun je reflecties op nieuwe manieren inzetten. Zo kun je bijvoorbeeld reflecteren wat je in de hele groep ziet gebeuren. Voorbeeld: “het lijkt erop dat jullie geraakt zijn door wat er zojuist is verteld… Wie wil hier iets over delen?
Bij veel praters: geef reflecties op de emotie en niet op de inhoud. Inhoudelijke reflecties zijn juist een uitnodiging om verder te praten, terwijl reflecties op de emotie de ‘veelprater’ iets geven om te voelen of over na te denken, waarbij de kans groot is dat deze even stil wordt. Ook kun je bij veel-praters juist gesloten vragen stellen, om vervolgens de aandacht te verleggen naar een stillere deelnemer. Trainer: ‘Klopt het dat jij vindt dat…’ Veelprater: ” ja, inderdaad’. Trainer: ‘Oké, eens kijken hoe anderen dit zien… John (stille deelnemer)… hoe kijk jij daar tegen aan?

3e proces: ontlokken

Probeer voortdurend thema’s te verbreden en de herkenbaarheid voor iedere deelnemer op te zoeken. Voorkom “coaching met getuigen”, waarbij je te lang stil staat bij de specifieke inbreng of vraag van slechts één deelnemer. Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, is dit voor trainers met een achtergrond in de hulpverlening of coaching een vaak voorkomende valkuil. Het wordt een ander verhaal als je de groep betrekt en laat brainstormen over oplossingen voor één specifiek probleem; dan stimuleer je het probleemoplossingsvermogen van de hele groep.

Wat te doen als een van de deelnemers in de reparatiereflex stapt? (i.e. ongevraagd allerlei oplossingen en adviezen aandragen) Tip: Bevestig de positieve intentie van deze deelnemer en vraag aan de inbrenger van het probleem, of deze inderdaad behoefte heeft aan adviezen. Zo ja, dan kun je meerdere deelnemers betrekken en mee laten denken over passende oplossingen. Zo nee, ga dan verder met de training zoals gepland. Als de deelnemer a.h.w. in de reparatie-reflex blijft hangen , dan kun je respectvol vragen wat hem of haar beweegt om steeds adviezen te geven.

Tijdsoriëntatie: Het verleden wordt vooral gezien als bron van ‘geleerde lessen’ over wat wel en niet werkt in een mensenleven. Hierbij horen vragen als: Welke oplossingen heb je eerder toegepast voor zo’n soort probleem? Hoe pakte dat uit? Hoe ben je sterker uit die (moeilijke) situatie gekomen? Wat heb je ervan geleerd?

De rol van positieve emoties: het actief cultiveren van positieve emoties zorgt voor een goed klimaat waarin meer ruimte is voor creativiteit, nieuwsgierigheid, optimisme en de bereidheid tot leren. Dit sluit mooi aan op de ‘broaden and build’ theorie van Barbara Fredrickson die stelt dat als iemand positieve emoties ervaart, hij een breder perspectief krijgt (broaden), hierdoor meer mogelijkheden ziet en de kans groter wordt op nieuwe positieve ervaringen (build).

Over eigen doelen: ook als deelnemers eigen, andere doelen hebben dan waar de training voor staat, dan moedig je die in eerste instantie aan. (Zolang de doelen niet pro-crimineel of anderszins ongepast zijn) Later kun je deze doelen koppelen aan de doelen van de training.

4e proces: plannen

Hierbij worden kleine stappen in de goede richting gestimuleerd. Kleine stappen zijn namelijk overzichtelijk, behapbaar en maken de kans groot op een succes ervaring. Door dergelijke kleine succeservaringen op te doen komt iemand eerder in beweging en groeit langzaam, maar zeker het vertrouwen, waardoor nieuwe uitdagender stappen mogelijk worden.

Voor grotere plannen helpt het om die in een ondersteunende groep te delen en met constructieve feedback eventueel bij te stellen. Hierbij zorgt de groep a.h.w. voor een zekere ‘reality-testing’.

Als je meer wilt lezen over MI bij groepen dan is het boek MI in groups van bovengenoemde auteurs zeker een aanrader. Van dé uitgever van MI boeken hoorde ik dat dit boek voorlopig nog niet vertaald zal worden in het Nederlands, dus de Engelse versie aanschaffen is de moeite waard.

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

 

Ken je dat? Je doet zó je best en je cliënt zegt alleen maar dingen die je niet wilt horen: ‘ja maar…’, ‘Jij hebt makkelijk praten’, ‘Ik wil het wel, maar ik kan het niet’ of nog erger: ‘Ja’ zeggen en ‘nee’ doen… Lastig hè? Vooral omdat het ook anders kan! Wil je ook effectief leren motiveren? Weerstand voorkomen of doen afnemen? Mensen zover krijgen dat ze doen wat ze zeggen? Lees dan vooral verder.

In de motiverende gespreksvoering zeggen we dat motivatie iets is dat je niet op kunt leggen, maar dat je dient te ontlokken aan de ander. Je kunt er namelijk van uitgaan dat de meeste mensen (zowel jongeren als volwassenen) ambivalent zijn ten aanzien van de verandering die het leven van ze vraagt. Dat betekent dat ze voor een deel wel degelijk inzien dat veranderen verstandig is. Er is echter ook een ander deel dat ze van de verandering afhoudt: angst voor het onbekende, angst om te falen, gehechtheid aan de huidige status quo, verzet tegen ‘het moeten’.

Focussen
We weten ook dat hoe meer druk je uitoefent, hoe meer de ander zich schrap zet, met relatieschade en afgenomen motivatie tot gevolg. Dus hoe moet het dan wel? Natuurlijk moet je eerst investeren in een goede werkrelatie. Als die er is zul je samen moeten focussen op het te veranderen gedrag. Waar gaan we het over hebben? Naar welk doel gaan we toewerken? Soms is het doel van te voren al helder: het moet gaan over re-integratie, over actieve onderwijsdeelname of over een gezondere leefstijl. Toch is er vaak wel wat ruimte voor het precieze wat, wanneer en hoe en het is verstandig daarover een gelijkwaardige dialoog aan te gaan.

Ontlokken
Als de focus helder is komt het aan op ontlokken. Het is dit proces dat motiverende gespreksvoering uniek maakt. En wat ontlok je dan precies? Wel je wilt eigenlijk dat je cliënt, leerling of patiënt 3 talen gaat spreken: de taal van het Verlangen, de taal van het Vertrouwen en de taal van de Verbintenis (commitment). Waarom wil je dat? Omdat we weten dat mensen geloven wat ze zichzelf horen zeggen. Hoe vaker iemand zichzelf hoort zeggen dat hij echt wil veranderen, dat hij het ook echt kan en dat hij zich hieraan verbindt, hoe groter de kans dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen.

De 3 talen
De taal van het Verlangen klinkt bijvoorbeeld zo: ‘ik wil mijn kleinkinderen zien opgroeien’, ‘ik wil overgaan, want anders raak ik mijn vrienden kwijt’, ‘ik wil werk dat bij me past’. De taal van het Vertrouwen kan zo klinken: ‘Als ik er echt voor ga, dan weet ik dat ik dit kan’, ‘Het is me eerder gelukt’, ‘Met hulp van … zou het me moeten lukken’. De taal van de Verbintenis herken je als volgt: ‘De eerste stap die ik ga nemen is…’, ‘Ik spreek met je af dat ik tussen nu en volgende week…’, ‘Ik verzeker je dat…’ Hoe vaak hoor jij je cliënt dit soort dingen zeggen?

“The questions we ask shape the answers we get”

Timing

Misschien denk je nu: dat klinkt heel mooi, maar mijn cliënten zeggen dat soort dingen niet. Welnu, dat kan, maar zoals bovenstaand citaat zegt: de vragen die je stelt bepalen de antwoorden die je krijgt. Als je verandertaal wilt horen moet je vragen naar verandertaal. Natuurlijk is daarbij een goede timing van belang. Iemand die nog niet weet of en hoe hij wil veranderen of er nog geen vertrouwen in heeft moet je nog niet naar verbintenistaal vragen. Eigenlijk wil je dat je cliënt zegt: ik wil ’t, ik kan ’t en ik ben er klaar voor.

Om je op weg te helpen vindt je hieronder allerlei open vragen die de 3 verandertalen ontlokken. NB: besef wel dat Motiverende gespreksvoering méér is dan alleen het stellen van de juiste vragen. Ook reflectief luisteren, bevestigen wat werkt en selectief samenvatten zijn van belang. En bovenal een oordeelsvrije, coöperatieve, empathische en oprecht geïnteresseerde basishouding.

Vragen naar de taal van het Verlangen:

 • Waar hoop je op?
 • Hoe belangrijk is dit voor je (op een schaal van 0-10)?
 • Welke redenen heb je om…
 • Hoe wil je met deze situatie om gaan?
 • Waar zou je tevreden mee zijn?

De taal van het Vertrouwen:

 • Stel dat je dit besluit, wat geeft je dan het vertrouwen dat je dit kunt?
 • Hoeveel vertrouwen heb je dat dit gaat lukken (op een schaal van 0-10)? –
 • Waarom een [x] en niet een [lager getal]?
 • Wat kan jou helpen om…?
 • Wie zou jou kunnen helpen om…?
 • Hoe is het je eerder gelukt?
 • Wat zou een klein stapje in de goede richting zijn?

De taal van de Verbintenis:

 • Wat ga je nu doen?
 • Wat wordt je volgende stap?
 • Welk besluit ga je nemen?
 • In hoeverre ben je er aan toe om deze stap te gaan nemen (op een schaal van 0-10)?
 • Wat spreken we af?
 • Waaraan wil je je verbinden?

Hoewel er in één gesprek heel veel mogelijk is, is er soms een serie gesprekken nodig om van verlangen naar verbintenis te komen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de zwaarte van de problematiek en… de vaardigheid van de hulpverlener!

Dank voor je aandacht en veel succes met verandertaal ontlokken!

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

Ken je dat verhaaltje van die houtzager die ploeterend en zwetend bomen aan het omzagen was? Een voorbijganger vraagt hem: je zaag lijkt nogal bot… Waarom slijp je die niet even? Hierop zei de houtzager: ‘Daar heb ik geen tijd voor, want ik moet nog zo veel bomen zagen’…

Misschien denk je nu: ‘Wat een domme houtzager!’ Maar hoe staat het eigenlijk met je eigen ‘zaag’? Hoe houd je die scherp?

Ik denk dat het ‘scherp houden van je zaag’ voor veel mensenwerkers een soort sluitpost is. Het motto lijkt vaak: ‘Eerst de anderen en als er tijd over is, dan kom ik zelf misschien aan de beurt.’ Dat klinkt heel nobel, maar wát als je eigen batterij opraakt? Daar komt bij dat het voor een houtzager vrij helder is hoe zijn gereedschap te onderhouden, maar jij bent je eigen gereedschap.

Of je nu coach bent, trainer, docent, manager, zorg- of hulpverlener: als jij niet lekker in je vel zit, dan ben je minder effectief. Bovendien leven we in een tijd waarin er vaak meer moet gebeuren in minder tijd en met minder mensen. Het is dus belangrijker dan ooit om effectief en in goede conditie te zijn en te blijven. De vraag die veel mensen dan ook zullen herkennen is: Hoe houd ik het leuk? En hoe blijf ik in vorm? Natuurlijk helpt het als je regelmatig beweegt, ontspant, gezond eet en goed slaapt. Maar wat kun je tijdens je werk doen om het leuk te houden?

Aangezien ik mezelf deze vraag zo’n beetje heel mijn werkende leven heb gesteld, durf ik daar best iets over te zeggen. In de loop van 25 jaar ‘mensenwerk’ heb ik hier allerlei mooie en effectieve antwoorden op gevonden die ik graag met je deel.

Ready? Let’s go!

1. Laat de client zélf nadenken
Dit zeg ik niet omdat ik geen hart heb voor cliënten, maar juist omdat ik hart heb voor cliënten… Als je de cliënt namelijk zelf laat nadenken over diens motivatie, drijfveren, doelen en oplossingen, geef je de ander geen vis, maar leer je haar vissen. Daar profiteren jullie allebei van, een echte win-win, dus leun achterover en stel vragen die de ander aan het denken zetten.

2. Ga verstandig met je energie om en lever maatwerk
Stel per cliënt andere, haalbare doelen en leg de lat dienovereenkomstig. Wees gevoelig voor grote verschillen in motivatie, IQ en mogelijkheden. Werk met cliënten korter als dat kan en langer als dat nodig is. En neem af en toe een korte break tussen cliënten door. Die twee minuten win je zo terug.

3. Wees oprecht en transparant
Als je het even niet meer weet, zeg dan gerust dat je het even niet meer weet. Als je moeite hebt de ander te geloven, zeg dat je moeite hebt de ander te geloven. Je zult versteld staan van het effect van oprechtheid in jullie contact.

4. Werk met het hier-en-nu
Omdat veel cliënten nog wel mogen groeien in inlevingsvermogen en zelfreflectie kun je hen helpen door soms te delen wat er bij jou van binnen gebeurt. Hiermee leef je zelfreflectie vóór en bovendien kan de client oefenen met zich in te leven – in jou in dit geval. Een startzin die hierbij kan helpen is; ‘Ik merk bij mezelf dat… [effect van de ander op jou].’ Dit kun je gebruiken als je bezorgd bent, geschrokken, in de war, ja zelfs als je aandacht verslapt omdat de ander met een lang eentonig verhaal komt. Blijf hierbij uit het oordeel, houd je hart bij de client en onderzoek samen wat er in het hier-en-nu speelt. Lees hier meer over zelfonthulling als coach.

5. Durf echte stiltes te laten vallen
We vergeten vaak dat mensen verwerkingstijd nodig hebben. Stel dus prikkelende vragen en gun de ander bedenktijd. Kijk de ander vriendelijk aan, check of iemand aan het nadenken is en wacht. Tel desnoods rustig tot 7 – jij hebt ff pauze nu.. Verhelder je vraag alléén als je echt kunt zien dat iemand je vraag niet snapt.

6. Durf de ander te onderbreken
We zijn vaak te vriendelijk en luisteren soms te lang naar een ‘spraakwaterval’, een monotoon of supergedetailleerd verhaal. Cliënten die hun verhaal al heel vaak hebben verteld, bevestigen – als ze dit bij jou ook weer doen – vooral hun eigen drama. Onderbreek de ander vriendelijk voor een samenvatting of een (gevoels)reflectie. Daar win je allebei tijd mee.

7. Zet helpende humor in
Wees niet te serieus, maar durf te spelen, uit te dagen en te geinen. Dat verbindt, geeft energie en leidt tot inzicht! En bovenal: je werkplezier neemt toe. Waak wel voor cynische en sarcastische humor. Je moet er beiden om kunnen lachen! Wat enorm helpt is je verdiepen in Provocatief coachen.

8. Beoefen mindfulness en zelfcompassie
Onderzoek heeft aangetoond dat dat je effectiever maakt als coach, hulpverlener of therapeut en voorkomt dat je ‘compassie-moe’ wordt. Mindfulness maakt je aandachtiger en zelfcompassie leert je o.a. omgaan met je interne criticus. Lees hier meer over onze driedaagse Zelfcompassie voor coachende professionals.

9. Ga naar buiten
Frisse lucht, beweging en de natuur zijn onovertroffen energie-opladers. Als je werk bestaat uit binnen zittend praten met mensen, waarom ga je dan in je lunchpauze ook weer binnen zitten praten met mensen? Ga eens wandelen tijdens je lunchpauze. En na het werk: fiets, step, jog, skate, sport buiten wanneer je maar kunt. Doe als zoals veel vitale oude chinezen ‘s ochtends doen in de parken: doe tai-chi, qigong of yoga in het park.

10. Let op je voeding
Drink niet alleen maar koffie en zwarte thee, maar wissel af met water, vers vruchtensap en kruidenthee. En ja, dan moet je vaker naar het toilet en dat geeft je juist een regelmatige, o zo nodige break. Mijn superdrink? Water met chia-zaadjes (twee eetlepels in een waterflesje) en stukjes gemberwortel!

11. Werk evidence-based en laat de methode het werk doen
Verdiep je in de prachtige, bewezen effectieve methoden Motiverende gespreksvoering, Oplossingsgericht Coachen en ACT. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er minder burn-out voorkomt bij professionals die werken volgens de Oplossingsgerichte benadering. Volg een losse driedaagse in één van deze methoden  of leer ze allemaal in de Jaartraining Coachen 3.0.

12. Blijf in jezelf investeren
Volg af en toe een training, laat je coachen of lees inspirerende (vak)literatuur. Als je zo veel geeft, heb je zelf ook voeding nodig. Blijf zoeken naar balans tussen geven en ontvangen, ander en zelf, actie en rust, Yin en Yang.

Hopelijk kun je hier wat mee, pas goed op jezelf en houd je zaag scherp, daar worden je cliënten óók blij van.

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).

En? Goede voornemens? Of juist niet omdat je besloten hebt dat je goed bent zoals je bent? Met dat laatste ben ik het sowieso eens en toch… zoals een bekende Zen-leraar eens tegen zijn leerling zei: ‘Je bent perfect zoals je bent én er is ruimte voor verbetering!’

Of misschien twijfel je: aan de ene kant is een bepaalde gewoonte nog prettig voor je. En tegelijk zie je in dat er op de langere termijn nadelen of zelfs regelrechte risico’s aan kleven… Die twijfel is heel normaal, dat hoort bij verandering. En soms komt er in een mensenleven een betekenisvol moment waarop de balans doorslaat. Je klachten nemen bijvoorbeeld toe. Een dierbare overlijdt. Je beseft opeens dat je je (klein)kinderen wilt zien opgroeien en dat dat niet vanzelfsprekend is. Of je leest een blog die je aan het denken zet en je een beetje hoop geeft… Als deze blog dat effect heeft, dan is mijn doel geslaagd.

Omdat ik me sinds 2005 vrijwel dagelijks bezighoud met motiverende gespreksvoering weet ik iets over motivatie en effectieve verandering. Die kennis heb ik omgezet in concrete tips die je kunnen helpen je eventuele goede voornemens realiteit te laten worden. Ik hoop dat ze nuttig voor je zijn en als ze je daadwerkelijk helpen, dan lees ik dit graag terug in een comment hieronder. En als je vragen hebt, voel je vrij mij te mailen.

De volgende tips kun je in actie omzetten door de antwoorden op te schrijven, te tekenen, in te spreken op je telefoon of aan iemand te vertellen. Kies vooral wat bij jou past. Overigens zijn de tips net zo toepasbaar op relatief onschuldige gewoontes als op hardnekkige verslavingen. (NB: Realiseer je wel dat als je echt kampt met een verslaving, het verstandig is om hulp te zoeken bij een instelling voor verslavingszorg. Die vind je door te googelen op ‘verslaving’+  je woonplaats. Je zou de eerste niet zijn die achteraf zielsblij is die stap genomen te hebben.)

Oké, ben je er klaar voor? Hier volgen de tips:

1. Erken de voordelen van de gewoonte of verslaving.
Elke lastige of ongezonde gewoonte of verslaving levert je ook iets op. Voortdurend je telefoon checken zorgt dat je je nooit verveelt. Roken en alcohol drinken helpen je te ontspannen en contact te maken met anderen. Iets eten of iets kopen als je verdrietig bent geeft even wat afleiding. Altijd ‘ja’ zeggen zorgt dat mensen je aardig vinden. Met stelselmatig overwerken vermijd je de angst om te falen. Online gokken en porno kunnen een dopamine-roes geven, waardoor je je zorgen even vergeet. Welke functie heeft jouw gewoonte voor je? Het helpt als je dit eerlijk onder ogen ziet en je afvraagt of je die functie werkelijk nodig hebt en of je dit ook op andere, gezondere manieren kunt bereiken.

2. Wees eerlijk over de nadelen.
Tsja, als de gewoonte alleen maar voordelen had, dan zat je dit niet te lezen… Welke nadelen zijn er? Hoe groot zijn die? En op de langere termijn? Wat zou er kunnen gebeuren als je de gewoonte gewoon voortzet? Welke nadelen ervaren je dierbaren? Wat betekent deze gewoonte voor je gezondheid, je rust, je relaties, je zelfrespect? Kortom: wat is de ‘prijs’ die je uiteindelijk betaalt?

3. Bekijk de zure appel.
Als je je voorstelt dat je deze gewoonte zou gaan veranderen doemen er vast allerlei nadelen en angsten op: angst voor leegte, verveling en lastige emoties, letterlijk of figuurlijk af moeten kicken, wat anderen zullen denken als het niet lukt. Zie je dat deze zich vooral op de korte termijn bevinden? Je moet a.h.w. even door de zure appel heen. Welke nadelen zijn er voor jou als je zou stoppen? Hoe lang duren die? Zou je ze overleven?

4. Visualiseer de positieve uitkomst
Stel je gewoon even voor dat je deze gewoonte met succes verandert. (Ik pin je er niet op vast) En neem even een moment om hierover te dagdromen… Hoe ziet dat plaatje eruit? Wat kan er in de plaats van de gewoonte komen? Wat spreekt je hierin aan? Waarom is dit belangrijk voor je? Hoe zou je je voelen over jezelf? Welke inspirerende doelen zou je kunnen en willen stellen voor jezelf? Wat zou dit betekenen voor je gezondheid, je rust, je relaties, je zelfrespect? En hoe zou je aan het eind van je leven terugkijken op dit besluit?

5. Denk na over het hoe, wanneer en in welke mate.
1 januari is ook maar gewoon een datum! Misschien is het voor jou het juiste moment en misschien ook niet. Denk eens rustig na over óf, hoe, wanneer en in welke mate je zou willen veranderen. Overhaast besluiten werkt vaak averechts. Sommige gewoontes vragen trouwens om een geleidelijke afbouw, bijvoorbeeld als er andere mensen bij betrokken zijn die tijd nodig hebben om te wennen aan de ‘nieuwe jij’. Sommige verslavingen vragen weer om radicaal stoppen en ontwennen, maar wel op een zelfgekozen moment.

6. Maak een planning
Mocht je daadwerkelijk besloten hebben om je gewoonte te gaan vervangen voor een andere, gezondere leefstijl, dan is het verstandig om een plan te maken. Ga je het alleen doen of met hulp van anderen? Professionele hulp of collega’s /vrienden / familie? In dit plan kun je ook stil staan bij wat risico-situaties zullen zijn en hoe je daarop kunt anticiperen.Wat wordt je eerste stap?

7. Stel een beloning vast
Wow, stel je eens even voor dat het je lukt… Dat is sowieso een formidabele prestatie, want veranderen is niet makkelijk. En natuurlijk mag je jezelf daarvoor belonen. Misschien wel met het geld dat je nu uitgespaard hebt! Voor de beloning kun je denken aan een cadeau’tje, een massage of zelfs een vakantie. Oh, enne… val nu niet inde valkuil om je succes te belonen met datgene waar je eerder zo aan gehecht was, want dan ben je weer terug bij af.

8. Kondig het publiekelijk aan
Het is bekend dat mensen ernaar streven om te doen wat ze publiekelijk hebben aangekondigd. Het geeft helaas geen garantie voor succes, maar maakt de kans wel groter. Door alle social media is dit overigens veel makkelijker geworden. Natuurlijk kun je tijdens het oud-en-nieuw feest aankondigen dat je gaat stoppen met roken en demonstratief je laatste sigaret roken, maar je kunt het bijvoorbeeld ook twitteren, posten op facebook of hieronder in een comment plaatsen.

9. Oefen jezelf in urge-surfing.
Nadat je hebt besloten om te stoppen zul je nog vaak momenten van: ‘jeuk’, ‘trek’ of ‘zin’ hebben. Weet dat dit erbij hoort en weet ook dat je jezelf kunt trainen deze te doorstaan zonder toe te geven. Wat daarbij helpt is het ontwikkelen van een milde, nieuwsgierig onderzoekende houding waarmee je je binnenwereld aanschouwt. Hoe sterk de gewoonte of de verslaving ook was uiteindelijk zul je niets anders aantreffen dan gedachten, beelden en fysieke sensaties die geen van alle sterker zijn dan jij. Je kunt jezelf op die momenten afvragen:  ‘waar is het commando dat zegt dat ik nu moet gebruiken / toegeven aan deze gewoonte?’ Je zult het commando nergens vinden!

10. Begin met de kleinste, makkelijkste stap
Je hoeft echt niet vandaag het roer om te gooien, maar wat kun je wel doen? Misschien ben je bereid te googelen op: ‘stoppen met [jouw gewoonte] ‘. Misschien wil je een vriend bellen om je twijfels te bespreken. Misschien stuur je mij wel een mail.

Wat je ook besluit, ik wens je veel wijsheid, doorzettingsvermogen, zelf-compassie en… succes.

Wil jij meer leren over Motiverende gespreksvoering?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Oplossingsgericht coachen?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Wil jij meer leren over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)?

Kijk dan hier voor het boek, hier voor de online training en hier voor de driedaagse Basistraining.

Maandagse maak de wereld mooier mails

Wil je soortgelijke content als hierboven wekelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in en ontvang iedere maandag een kraak-verse ‘Maandagse maak de wereld mooier mail’ in je inbox. Deze unieke nieuwsbrief wordt door > 5000 mensen gelezen. Zo krijg je elke maandag een dosis nieuwe inspiratie met soms bemoedigende woorden, soms iets prikkelends en vaak iets vermakelijks. En telkens weer is het doel om jou nog veerkrachtiger en effectiever te maken als coachende professional (M/V/NB).