Boeklancering Coachen 3.0, deel 3: Acceptatie en Commitment